רכישת שובר מתנה

לידיעתך: השובר ישלך לנמען לאחר קבלת התשלום.

* לכבוד:
* דואר אלקטרוני(הנמען):
* שם השולח:
* דואר אלקטרוני(השולח):
* אירוע:

צרף הודעה:
* ערך השובר:
ידוע לי כי אין החזר כספי על שוברי מתנה.
השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת, צבייה פרנקפורט אינה מרפאה, עוסקת מורשית בתחום הרפואה או רופאה. העושה שימוש בדרכים, בכלים, במוצרים ובמידע של אתר זה עושה זאת על אחריותו שלו, בלבד. הדרכים והכלים באתר זה נמצאים בשלב ניסוי ויש להתייחס ולקבל אותם ככאלה. המוצרים והמידע הניתנים במסגרת אתר זה אינם מהווים תחליף או חלופה לכל גישת ודרך ריפוי או תרופה.
כל הזכויות שמורות לצבייה פרנקפורט אוש"ר בדרך הבריאה 2015-2020 ©