תַפרִיט
העגלה שלך
עבור למצב מסך רוחב לנוחיות גלישה וקריאה במסך טלפון ומחשב לוח

האתגר - מהדורה שניה באנגלית EB

Are you asking
for happiness and health?
To keep the Doctor Away?


The Challenge - 2nd edition
is an inspirational and motivational diary
and practical self-help fun guide with
tools and ways to revive whole hearted
joy, make an A - Z revolution in you set
of beliefs, state of being and mind. 

 

 

כתוב סקירה

בבקשה כניסה או רשום כדי לסקור